Dodávka a montáž herních prvků
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž herních prvků
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000017
Evidenční číslo VZ
VZ2021-026-ZVE-UPS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.05.2021 12:48:22
Lhůta pro podání nabídek
04.06.2021 12:00:00
Stručný popis předmětu
Veřejná zakázka se skládá ze tří částí:
• Část A. – Dodávka a montáž herních prvků
• Část B. – Dodávka a montáž workoutových sestav
• Část C. – Dodávka a montáž zemních trampolín
Specifikace předmětu zadání je uvedena v přílohách č. 6, 7 a 8 této výzvy.
Účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splněni kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části.
Místa plnění zakázky jsou specifikována v příloze č. 9 této výzvy – Umístění prvků v jednotlivých lokalitách.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 150 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Eva Zvěřina
eva.zverina@muznojmo.cz
+420 734262598
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12322/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Eva Zvěřina
eva.zverina@muznojmo.cz
+420 734262598
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva 46.61 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 37.17 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 35.88 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo na část A. 50.02 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo na část B 48.95 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo na část C 31.26 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č. 6 - Specifikace předmětu zadání na část A 178.34 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č. 7 - Specifikace předmětu zadání na část B 74.03 KB 19.05.2021 08:23:00
Verze 1 74.05 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č. 8 - Specifikace předmětu zadání na část C 36.02 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č. 9 - Umístění prvků v jednotlivých lokalitách 37.50 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č. 10 - etický kodex 577.59 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č. 11a - Požadavky na elektronickou komunikaci_Návod 949.02 KB 14.05.2021 12:48:22
Příloha č. 11b - Požadavky na elektronickou komunikaci_Technická specifikace 364.02 KB 14.05.2021 12:48:22
Oprava informací v zadávací dokumentaci v příloze č. 7 18.61 KB 19.05.2021 08:35:13
Vysvětlení zadávacích podmínek 197.56 KB 20.05.2021 14:14:34


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele 1.27 MB 11.06.2021 13:00:42


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávacích podmínek 197.56 KB 20.05.2021 14:14:11
Čestné prohlášení člena hodnotící komise I 415.82 KB 10.06.2021 14:45:54
Čestné prohlášení člena hodnotící komise II 416.80 KB 10.06.2021 14:46:11
Čestné prohlášení člena hodnotící komise III 431.12 KB 10.06.2021 14:46:27
Čestné prohlášení člena hodnotící komise IV 419.80 KB 10.06.2021 14:46:45
Čestné prohlášení člena hodnotící komise V 416.84 KB 10.06.2021 14:47:01
Písemná zpráva zadavatele 1.61 MB 30.06.2021 16:25:07


1. část - Část A. – Dodávka a montáž herních prvků

Název časti
Část A. – Dodávka a montáž herních prvků
Stav části
1
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
10.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
FLORA SERVIS s.r.o. 28341627 Zařazen Česká republika Ne 1 650 629,00 bez DPH
1 997 261,09 s DPH
Alestra s.r.o. 29196485 Zařazen Česká republika Ne 1 665 168,77 bez DPH
2 014 854,00 s DPH
MONOTREND s.r.o. 29320313 Zařazen Česká republika Ne 1 458 915,00 bez DPH
1 765 287,15 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MONOTREND s.r.o. 29320313

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek 1.54 MB 10.06.2021 14:39:44


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 460.07 KB 30.06.2021 16:23:03
Dodatek č. 1 264.78 KB 04.10.2021 09:52:51


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Faktura 97.37 KB 12.11.2021 11:16:38


2. část - Část B. – Dodávka a montáž workoutových sestav

Název časti
Část B. – Dodávka a montáž workoutových sestav
Stav části
2
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
10.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Clean4you 28618165 Zařazen Česká republika Ne 223 500,00 bez DPH
2 704 350,00 s DPH
Alestra s.r.o. 29196485 Zařazen Česká republika Ne 1 446 843,00 bez DPH
1 750 680,00 s DPH
MONOTREND s.r.o. 29320313 Zařazen Česká republika Ne 1 264 450,00 bez DPH
1 529 984,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MONOTREND s.r.o. 29320313

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek 1.54 MB 10.06.2021 14:47:26


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 343.97 KB 30.06.2021 16:24:06


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Faktura 474.73 KB 17.09.2021 12:47:10


3. část - Část C. – Dodávka a montáž zemních trampolín

Název časti
Část C. – Dodávka a montáž zemních trampolín
Stav části
3
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
10.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Gravityplay s.r.o. 08510750 Zařazen Česká republika Ne 976 632,00 bez DPH
1 181 725,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Gravityplay s.r.o. 08510750

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení nabídek 1.54 MB 10.06.2021 14:50:37


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 659.74 KB 30.06.2021 16:24:28
Dodatek č. 1 1.03 MB 23.09.2021 11:58:56


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Faktura 204.63 KB 23.09.2021 11:59:47