ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000016
Evidenční číslo VZ
Z2021-027368
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.05.2021 10:24:40
Lhůta pro podání nabídek
04.06.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět veřejné zakázky „ZŠ U Červených domků – rekonstrukce výměníkové stanice“ je specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby respektive její částí v rozsahu stavebního objektu s označením SO 01 – Rekonstrukce výměníkové stanice. Jde o stavbu spočívající v nahrazení stávající technologie výměníkové stanice za novou vyjma stávajícího systému MaR. Stávající systém MaR bude zachován a pouze doplněn o nová čidla a kabeláž. Budou zachována veškerá nápojná místa výměníkové stanice. Stávající výměníky a oběhová čerpadla budou po demontáži ponechána k dispozici investorovi.

Součástí rekonstrukce výměníkové stanice jsou i stavební úpravy. V celé výměníkové stanici dojde k opravám omítek včetně nové výmalby omyvatelným nátěrem. Bude provedena oprava podlahy výměníkové stanice a z důvodu stěhování technologie dojde k vybourání vstupních dveřích a následnému zazdění a zapravení včetně opětovného osazení dveří.

Členění na objekty dle projektové dokumentace:
SO01 - Rekonstrukce výměníkové stanice
SO02 – Rekonstrukce areálových teplovodů
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12364/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.07.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ_ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 205.09 KB 17.05.2021 10:24:40
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ-REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 373.27 KB 17.05.2021 10:24:40
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 33.24 MB 17.05.2021 10:24:40
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 154.35 KB 17.05.2021 10:24:40
Příloha č. 3_KUPNÍ SMLOUVA 194.50 KB 17.05.2021 10:24:40
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 24.33 KB 17.05.2021 10:24:40
PŘÍLOHA Č. 5_POŽADAVKY NA ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 101.15 KB 17.05.2021 10:24:40


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - REKONS. VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 158.78 KB 16.06.2021 15:31:06
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - REKONS. VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 165.92 KB 16.06.2021 15:31:23
ZÁPIS Z POSOUZENÍ NABÍDEK - ZŠ U ČERV. DOMKŮ - REK. VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 161.38 KB 16.06.2021 15:34:13


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - REKONS. VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 184.30 KB 27.07.2021 08:32:44


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva_VS-top,s.r.o. (IČO 29202825)_ZŠ U ČERVENÝCH DOMK- REKONSTRUKCE VS 7.84 MB 27.07.2021 07:13:45
Dodatek č. 1_VS-top, s.r.o. (IČO 29202825)_ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - REK. VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 2.64 MB 29.09.2021 08:29:38
Dodatek č. 2_VS-top, s.r.o. (IČO 29202825)_ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - REK. VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 3.58 MB 29.09.2021 08:29:50


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_ZŠ U Červených domků-Rekonstrukce výměníkové stanice 158.83 KB 06.12.2021 12:37:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
VS-top, s.r.o. 29202825 Zařazen Česká republika Ne 2 923 908,00 bez DPH
3 537 929,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VS-top, s.r.o. 29202825 2 923 908,00 bez DPH
3 537 929,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
VS-top, s.r.o. 29202825 2021 - bez DPH
- s DPH
2 843 795,00 bez DPH
3 440 991,95 s DPH