Optimalizace systému pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu – Pořízení nádob na papír, plasty a bioodpad
Obec Horní Bludovice

Informace

Název veřejné zakázky
Optimalizace systému pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu – Pořízení nádob na papír, plasty a bioodpad
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
1
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.05.2021 14:01:38
Lhůta pro podání nabídek
07.06.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují pořízení sběrných nádob na plast, papír a bioodpad za účelem podpory tříděného sběru odpadů vznikajícího na území obce Horní Bludovice u trvale žijících i dočasně pobývajících (chataři) obyvatel na území této obce pod názvem projektu Optimalizace systému pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu – Pořízení nádob na papír, plasty a bioodpad a reg. číslem projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011856.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Obec Horní Bludovice
Horní Bludovice 434
73937, Horní Bludovice
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj, dostupný na internetové adrese https://josephine.proebiz.com/cs/, pod názvem veřejné zakázky - Optimalizace systému pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu – Pořízení nádob na papír, plasty a bioodpad, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.
Kontaktní údaje
AZ zakázka s.r.o.
Radim Pala. DiS.
Telefon: +420 773 204 154
E-mail: azzakazka@email.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.07.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Horní Bludovice
IČO
00296686
DIČ
CZ00296686
Poštovní adresa
Horní Bludovice 434
739 37, Horní Bludovice
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2020-010193
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00296686

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva Výzva k podání nabídek 280.30 KB 19.05.2021 14:01:38
Zadávací dokumentace a přílohy Zadávací dokumentace a přílohy 815.06 KB 19.05.2021 14:01:38


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 250.95 KB 17.06.2021 14:52:59


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva s dodavatelem 797.02 KB 22.07.2021 17:22:13


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele 223.35 KB 26.07.2021 12:02:29


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data