STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, VELKOMORAVSKÁ, HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, VELKOMORAVSKÁ, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000018
Evidenční číslo VZ
150/ID12702/2021
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.06.2021 14:30:28
Lhůta pro podání nabídek
28.06.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikace pro smíšený provoz pěších a cyklistů na ulici Velkomoravská v Hodoníně v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci (Příloha č. 1 ZD), ve výkazu výměr (Příloha č. 2 ZD) a v návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12702/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, VELKOMORAVSKÁ 206.16 KB 03.06.2021 14:30:28
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, VELKOMORAVSKÁ 407.16 KB 03.06.2021 14:30:28
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 30.51 MB 03.06.2021 14:30:28
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 267.95 KB 03.06.2021 14:30:28
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 222.50 KB 03.06.2021 14:30:28
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.13 KB 03.06.2021 14:30:28
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 03.06.2021 14:30:28
Příloha č. 6_Vzor-Změnový list_Příloha č. 3 SoD 62.48 KB 03.06.2021 14:30:28
Příloha č. 7_Vzor-Informační tabule stavby - BANER 1.51 MB 03.06.2021 14:30:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data