Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506)
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506)
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000003
Evidenční číslo VZ
Z2021-020721
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.06.2021 07:00:38
Lhůta pro podání nabídek
22.07.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s dodavateli, kteří budou pro zadavatele zajišťovat dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506) v letech 2022-2026, a to na základě výzev k podání nabídky (příloha č. 2 - Výzva k podání nabídek rámcové dohody) a následných objednávek, jež budou vycházet z podmínek rámcové dohody.

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v obchodních podmínkách, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Obchodní podmínky současně vymezují technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel předpokládá odběr motorové nafty v následujících objemech:
90 000 l – za 1 týden
390 000 l – za 1 měsíc
4 680 000 l – za 1 rok
23 400 000 l – za 5 let

Rámcová dohoda bude uzavřena na 5 let s maximálním počtem 15 dodavatelů. Nebude-li zadavatel schopen vybrat takový počet dodavatelů z důvodu, že nebyl podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplnily požadavky stanovené zákonem či zadavatelem, může zadavatel uzavřít rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili, nebo zadávací řízení zrušit.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
585 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12770/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO
25508881
DIČ
CZ25508881
Poštovní adresa
Hlinky 64/151
603 00, Brno
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-030585
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/25508881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 297.03 KB 11.06.2021 07:00:38
Rámcová dohoda 57.16 KB 11.06.2021 07:00:38
Příloha č. 1 - Specifikace čl. VI a V 64.00 KB 11.06.2021 07:00:38
Příloha č. 2 - Výzva k podání nabídky 59.00 KB 11.06.2021 07:00:38
Cenový list 36.00 KB 11.06.2021 07:00:38
Požadavky na elektronickou komunikaci 200.61 KB 11.06.2021 07:00:38


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 292.47 KB 01.07.2021 15:25:48
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 392.85 KB 20.07.2021 10:43:11


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
písemná zpráva zadavatele 1.29 MB 21.12.2021 08:40:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data