Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, obor plynoinstalace a ústředního vytápění
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, obor plynoinstalace a ústředního vytápění
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000010
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.07.2021 07:46:35
Lhůta pro podání nabídek
19.07.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění oprav a údržby domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, v oboru plynoinstalace a ústřední vytápění.
Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku Objednatele v oboru plynoinstalace a ústřední vytápění, přičemž se jedná zejména o zjištění příčin závad a netěsností na rozvodech plynu a ústředního vytápění (centrálního nebo etážového), vyjma společných kotelen, a jejich odstranění, výměny a zapojení plynových spotřebičů (lokální plynová topidla, plynové sporáky, plynové ohřívače vody, plynové kotle etážového vytápění), výměny a zapojení radiátorů ústředního nebo etážového vytápění, provádění provozních revizí a kontrol plynoinstalací ve společných prostorách domů a v bytech, tlakové zkoušky, výchozí a provozní revize plynoinstalace v bytech, související zednické a malířské práce, po-revizní opravy apod.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava,
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 86
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
09.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 208.56 KB 07.07.2021 07:46:35
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 384.05 KB 07.07.2021 07:46:35
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 219.04 KB 07.07.2021 07:46:35
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 196.63 KB 07.07.2021 07:46:35
Výzva k podání nabídky 397.64 KB 07.07.2021 07:46:35


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 1 342.57 KB 13.07.2021 13:27:38


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová dohoda o dílo č. TS/0128/21 762.21 KB 10.08.2021 14:14:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Pavel Šomek 484250582 Zařazen 4 500 000,00 bez DPH - s DPH
BYTservis - služby, spol. s r.o. 47670860 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Pavel Šomek 484250582 2021 - bez DPH
- s DPH
538 521,72 bez DPH
- s DPH