"Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská, Znojmo"
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
"Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská, Znojmo"
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000026
Evidenční číslo VZ
VZ 2021-044-PLA-ITS
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.07.2021 10:02:20
Lhůta pro podání nabídek
28.07.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Plocha parkovišť bude ze zasakovacích roštů, které budou vyplněny dlažbou (nájezdy na parkovací místa) nebo trávou (plocha parkovacího místa). Vznikne 33 parkovacích stání o rozměrech 2,50 x 5,00 m a 2 stání pro osoby s omezenou pohylivostí 4,00 x 5,00 m.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 469 099.28 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13257/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva 47.48 KB 08.07.2021 10:02:20
krycí list 177.50 KB 08.07.2021 10:02:20
čestné prohlášení účastníka 111.00 KB 08.07.2021 10:02:20
smlouva o dílo 266.50 KB 08.07.2021 10:02:20
návod JOSEPHINE 949.02 KB 08.07.2021 10:02:20
technické podmínky JOSEPHINE 364.02 KB 08.07.2021 10:02:20
zadávací dokumentace 19.23 MB 08.07.2021 10:02:20
etický kodex zadavatele 577.59 KB 08.07.2021 10:02:20


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo 1.72 MB 15.09.2021 15:31:44
Dodatek č. 1 podepsaný dodatek č. 1 ke smlouvě o ddílo 81.82 KB 11.04.2022 14:25:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Dopravní stavby Smrčka s.r.o. 02620430 Zařazen Česká republika Ne 3 079 538,00 bez DPH
3 726 240,98 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Dopravní stavby Smrčka s.r.o. 02620430 2021 3 079 538,00 bez DPH
3 726 240,98 s DPH
2 925 238,70 bez DPH
3 539 539,83 s DPH
Dopravní stavby Smrčka s.r.o. 02620430 2022 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH