Kašna Znojmo – Mikulášské nám.
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Kašna Znojmo – Mikulášské nám.
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000029
Evidenční číslo VZ
VZ 2021-049-DRZ-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.07.2021 13:30:48
Lhůta pro podání nabídek
21.07.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení je realizace stavby „Kašna Znojmo – Mikulášské nám.“. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Součástí plnění jsou práce i povinnosti vycházející z návrhu smlouvy o dílo, z podmínek plynoucích z vyjádření dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a dalších podmínek této výzvy. Součástí plnění je i zajištění zvláštního užívání komunikací a dotčených ploch.

Vzorky kamene pro kašnu budou předloženy ke schválení pracovníkům památkové péče a objednateli.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 652 547.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13331/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
31.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 11.41 MB 12.07.2021 13:30:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva o dílo 888.03 KB 07.09.2021 09:10:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Jiří Helma, MgA., Brněnská 362, 691 63 Velké Němčice 75805502 Zařazen 2 925 260,00 bez DPH 3 539 564,60 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Jiří Helma, MgA., Brněnská 362, 691 63 Velké Němčice 75805502 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH