Rekonstrukce teplovodu v areálu Martinov
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce teplovodu v areálu Martinov
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000045
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.07.2021 09:16:04
Lhůta pro podání nabídek
04.08.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla (stavby) pod názvem „Rekonstrukce teplovodu v areálu Martinov“. Jedná se o opravu potrubí teplovodu v areálu ústředních dílen Martinov Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Ing. Rostislav Babka, se sídlem Polní 131/16, 735 42 Těrlicko – Hradiště, která tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 3 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13465/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 23.03 KB 20.07.2021 09:16:04
Příloha č. 2 ZD - Seznam významných zakázek 39.20 KB 20.07.2021 09:16:04
Příloha č. 3 ZD - Návrh smlouvy o dílo 228.25 KB 20.07.2021 09:16:04
Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace a položkový rozpočet 5.80 MB 20.07.2021 09:16:04
Příloha č. 5 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.54 KB 20.07.2021 09:16:04
Příloha č. 6 ZD - Podmínky pro provádění díla 99.09 KB 20.07.2021 09:16:04
Příloha č. 7 ZD - Vymezení obchodního tajemství 98.25 KB 20.07.2021 09:16:04
Příloha č. 8 ZD - Realizační tým 96.81 KB 20.07.2021 09:16:04
Příloha č. 9 ZD - Harmonogram realizace 17.46 KB 20.07.2021 09:16:04
Příloha č. 10 ZD - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu 92.83 KB 20.07.2021 09:16:04
Příloha č. 11 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.44 KB 20.07.2021 09:16:04
Zadávací dokumentace 880.86 KB 20.07.2021 09:16:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data