HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2021
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2021
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000023
Evidenční číslo VZ
150/ID338/2021
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.07.2021 15:32:11
Lhůta pro podání nabídek
12.08.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou dílčí plnění a jsou specifikována výkazem výměr se zákresem do mapy (příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

Dílčí plnění veřejné zakázky:
A) Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK ul. Na Výhoně – střední cesta
B) Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK ul. Písečné
C) Ošetření spár – 2000 bm

Popis a rozsah jednotlivých dílčích plnění veřejné zakázky je specifikován:
• výkazem výměr se zákresem do mapy (Soupisem prací a dodávek, viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace), resp. návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 2 Zadávací dokumentace), jež jsou nedílnou součástí jako přílohy Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz https://muhodonin.proebiz.com
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.09.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ 2021 706.96 KB 28.07.2021 15:32:11
Příloha č. 1_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 2.88 MB 28.07.2021 15:32:11
Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO 98.50 KB 28.07.2021 15:32:11
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.44 KB 28.07.2021 15:32:11
Příloha č. 4_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 52.95 KB 28.07.2021 15:32:11
Příloha č. 5_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 28.07.2021 15:32:11


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2021 153.38 KB 26.08.2021 08:36:41
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2021_@ 87.05 KB 26.08.2021 08:37:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČO 48035599)_HODONÍN-OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2021 5.02 MB 16.09.2021 08:23:29


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. 26913216 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 479 500,00 s DPH
SILNICE.CZ s.r.o. 26792711 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 788 510,00 s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 479 400,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 2 875 537,00 bez DPH
3 479 400,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Ukončení plnění 27. 10. 2021. - bez DPH
- s DPH
2 875 537,00 bez DPH
3 479 400,00 s DPH