Most ev. č. 28618-2 Mříčná
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Most ev. č. 28618-2 Mříčná
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000005
Evidenční číslo VZ
30/2021
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.08.2021 11:54:23
Lhůta pro podání nabídek
18.08.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
640 240.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13694/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a ZD 384.31 KB 03.08.2021 11:54:23
Příloha č. 1 – Specifikace akce 1.69 MB 03.08.2021 11:54:23
Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 81.11 KB 03.08.2021 11:54:23
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 36.02 KB 03.08.2021 11:54:23
Příloha č. 4 – Podrobný rozpis ceny 15.75 KB 03.08.2021 11:54:23
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 17.07 KB 03.08.2021 11:54:23
Příloha č. 6 – Vzor délka odborné praxe 19.47 KB 03.08.2021 11:54:23
Příloha č. 7 – Vzor krycího listu nabídky 21.90 KB 03.08.2021 11:54:23
Příloha č. 8 – Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 199.75 KB 03.08.2021 11:54:23


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění smlouvy v registru smluv 48.69 KB 02.09.2021 11:37:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data