Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000036
Evidenční číslo VZ
Z2021-029998
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.08.2021 14:05:48
Lhůta pro podání nabídek
16.09.2021 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení díla, jehož předmětem je zhotovení systému rekuperace a chlazení učeben v ZŠ JUDr. Josefa Mareše.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, 11531 – Operační program životního prostředí 2014+2020, IČ: 115D316012413, EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012811 s názvem: Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v budově ZŠ JUDr. Mareše ve Znojmě.
Druh zadávacího řízení
Užší řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
22 758 710.10 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Martin Šimek
simek@ikis.cz
+420 603864561
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14069/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Martin Šimek
simek@ikis.cz
+420 603864561
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
27.09.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 4.02 MB 19.08.2021 14:05:48
Zadávací dokumentace - projekt 51.32 MB 19.08.2021 14:05:48


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 1.11 MB 13.10.2021 12:59:09


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení VZ 1.09 MB 27.09.2021 16:13:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data