Nátěry trakčních stožárů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nátěry trakčních stožárů
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000063
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.09.2021 09:15:07
Lhůta pro podání nabídek
30.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova nátěrů trakčních stožárů v majetku zadavatele. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14506/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 814.04 KB 14.09.2021 09:15:07
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.11 KB 14.09.2021 09:15:07
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.73 KB 14.09.2021 09:15:07
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.01 KB 14.09.2021 09:15:07
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 19.26 KB 14.09.2021 09:15:07
Příloha č. 5 ZD Návrh Smlouvy o dílo 47.81 KB 14.09.2021 09:15:07
Příloha č. 6 ZD Vzorový nátěr Antiplákat – model 108.30 KB 14.09.2021 09:15:07
Příloha č. 7 ZD Zakladni pozadavky k zajisteni BOZP 100.36 KB 14.09.2021 09:15:07
Příloha č. 8 ZD Vymezení obchodniho tajemství zhotovitele 99.14 KB 14.09.2021 09:15:07
Příloha č. 9 ZD Pravidla sociální odpovědnosti 92.43 KB 14.09.2021 09:15:07


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 414.17 KB 24.09.2021 07:50:53


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data