HODONÍN, VO UL. MĚŠŤANSKÁ ZA ČERNÝM MOSTEM (I. + II. ETAPA)
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, VO UL. MĚŠŤANSKÁ ZA ČERNÝM MOSTEM (I. + II. ETAPA)
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000033
Evidenční číslo VZ
150/ID345/2021
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.10.2021 09:50:14
Lhůta pro podání nabídek
13.10.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je nové veřejné osvětlení komunikace ulice Měšťanská v úseku od posledního osvětlovacího stožáru před „Černým mostem“ u lázní, po křižovatku s odbočkou k bývalé cihelně Hodonín (závod 04 Flachs Hurdis). Vedení nového veřejného osvětlení bude končit až téměř u bytového domu Měšťanská č. or. 148. V současné době uvedený úsek komunikace není osvětlen. Nové veřejné osvětlení bude převážně umístěno na stávajících betonových stožárech distribuční společnosti EG.D, v místech před a za mostem, jsou doplněny ocelovými stožáry s obloukovými výložníky.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
a) Projektovou dokumentací (příloha č. 1 Zadávací dokumentace).
b) Výkazem výměr (Soupis prací a dodávek, příloha č. 2 Zadávací dokumentace), resp. návrhem smlouvy (příloha č. 3 Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz https://muhodonin.proebiz.com
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.10.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VO UL. MĚŠŤANSKÁ ZA ČERNÝM MOSTEM 698.87 KB 06.10.2021 09:50:14
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 104.43 MB 06.10.2021 09:50:14
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 59.44 KB 06.10.2021 09:50:14
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 156.00 KB 06.10.2021 09:50:14
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 22.93 KB 06.10.2021 09:50:14
Příloha č. 5_HARMONOGRAM 12.57 KB 06.10.2021 09:50:14
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 62.15 KB 06.10.2021 09:50:14


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_VO UL. MĚŠŤANSKÁ ZA ČERNÝM MOSTEM 151.32 KB 20.10.2021 13:20:36
Protokol výsledkový_VO UL. MĚŠŤANSKÁ ZA ČERNÝM MOSTEM_@ 69.67 KB 20.10.2021 13:21:12


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_ELVOREV s.r.o. (IČO 63475219)_HODONÍN, VO UL. MĚŠŤANSKÁ ZA ČERNÝM MOSTEM 5.02 MB 01.11.2021 07:43:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 25751018 Zařazen - bez DPH 601 719,00 s DPH
REPREL s.r.o. 28317505 Zařazen - bez DPH 563 058,00 s DPH
VEOS Pospíšil s.r.o. 28328230 Zařazen - bez DPH 678 865,85 s DPH
ELVOREV s.r.o. 63475219 Zařazen - bez DPH 543 373,43 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ELVOREV s.r.o. 63475219 449 068,95 bez DPH
543 373,43 s DPH
- bez DPH
- s DPH