PD - Areál trolejbusy Ostrava - Sanace objektu gumárny II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Areál trolejbusy Ostrava - Sanace objektu gumárny II
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000072
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.10.2021 12:42:06
Lhůta pro podání nabídek
05.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „PD – Areál trolejbusy Ostrava – Sanace objektu gumárny II“.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je Studie „Návrh sanace a zamezení pronikání vody do prostoru gumárny v Areálu trolejbusy Ostrava“ vypracované společností IN PROJEKT Ostrava a.s. se sídlem Závodní 229/9a, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15098/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení základní způsobilost 22.58 KB 14.10.2021 12:42:06
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 266.14 KB 14.10.2021 12:42:06
Příloha č. 3 ZD - Seznam významných zakázek 85.42 KB 14.10.2021 12:42:06
Příloha č. 4 ZD - Studie IN PROJEKT 30_08_2021 4.01 MB 14.10.2021 12:42:06
Příloha č. 5 ZD - ČP o neexistenci střetu zájmů 93.21 KB 14.10.2021 12:42:06
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.90 KB 14.10.2021 12:42:06
Zadávací dokumentace - PD - Sanace objektu gumárny II 3.38 MB 14.10.2021 12:42:06


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo II 130.99 KB 01.11.2021 07:51:20


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění smlouvy https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18834371 48.32 KB 21.01.2022 08:28:59


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 Zařazen 195 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 05/2022 175 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH