Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace kulturního domu v Heřmanicích
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000016
Evidenční číslo VZ
S-SLE/44712/21
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.10.2021 14:32:34
Lhůta pro podání nabídek
22.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce kulturního domu včetně knihovny. Stávající stav objektu odpovídá svému stáří a provedeným úpravám. Budova aktuálně není bezbariérová, po dokončení stavebních úprav vč. zpevněných ploch bude 1. NP bezbariérové. V objektu proběhne celková rekonstrukce, která se týká zejména zateplení obálky, výměny výplní otvorů, nové vnitřní rozvody elektro, ZTI, ÚT a VZT. Dále nová plynová přípojka (změna vytápění objektu) a nová kanalizační přípojka. Bude částečně upravena dispozice: nové prostory pro knihovnu, zázemí vystupujících, WC invalidé a navýšení kapacit WC žen. Součástí zakázky je dodávka vybavení.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
19 785 936.32 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15345/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.50 KB 27.10.2021 14:32:34
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 501.92 KB 27.10.2021 14:32:34
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 69.50 MB 27.10.2021 14:32:34
Příloha č. 4 - Výkaz výměr 1.39 MB 27.10.2021 14:32:34
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 397.93 KB 27.10.2021 14:32:34
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení účastníka 46.50 KB 27.10.2021 14:32:34
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení účastníka 45.50 KB 27.10.2021 14:32:34
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 490.39 KB 27.10.2021 14:32:34


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 284.04 KB 30.11.2021 08:28:42


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 140.73 KB 28.12.2021 13:18:40


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 7.22 MB 27.12.2021 13:02:19
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo INV/0184/21 614.22 KB 09.06.2022 08:24:03
Fotodokumentace 1.34 MB 09.06.2022 08:24:33


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 1 381.22 KB 08.11.2021 14:20:40
Příloha č. 1- D.1.1-19 Výpis prvků otvorů - Okna 012-013 104.73 KB 08.11.2021 14:21:50
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 410.20 KB 09.11.2021 10:29:03
Příloha č. 1 - – D.1.1-01 Půdorys 1PP-Stávající stav 295.61 KB 09.11.2021 10:30:13
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 376.09 KB 11.11.2021 11:49:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
INTOZA s.r.o. 25873261 Zařazen - bez DPH - s DPH
KP REVITAL s.r.o. 02632195 Zařazen - bez DPH - s DPH
MVEX stavby s.r.o. 03997286 Zařazen - bez DPH - s DPH
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 26874199 Zařazen - bez DPH - s DPH
MPA ProjektStav s.r.o. 28634403 Zařazen 17 659 075,00 bez DPH 21 367 481,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MPA ProjektStav s.r.o. 28634403 17 659 075,00 bez DPH
21 367 481,00 s DPH
21 240 242,37 bez DPH
- s DPH