Nákup 1 ks nového dodávkového vozidla
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup 1 ks nového dodávkového vozidla
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000074
Evidenční číslo VZ
Z2021-040466
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.11.2021 12:47:06
Lhůta pro podání nabídek
30.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Nákup jednoho (1) ks nového dodávkového vozidla. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15489/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.40 MB 01.11.2021 12:47:06
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 92.10 KB 01.11.2021 12:47:06
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášeni k základní způsobilosti 39.49 KB 01.11.2021 12:47:06
Příloha č. 3 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.73 KB 01.11.2021 12:47:06
Příloha č. 4 ZD_Návrh kupní smlouvy 47.01 KB 01.11.2021 12:47:06
Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 107.18 KB 01.11.2021 12:47:06
Příloha č. 6 ZD_Náklady na předepsanou údržbu 102.99 KB 01.11.2021 12:47:06
Příloha č. 7 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 97.83 KB 01.11.2021 12:47:06
Příloha č. 8 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 58.64 KB 01.11.2021 12:47:06
Příloha č. 9 ZD_Pravidla sociální odpovědnost 28.53 KB 01.11.2021 12:47:06
Příloha č. 10 ZD_Požadavky na el. komunikaci VZ 91.80 KB 01.11.2021 12:47:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data