Město Kyjov – pronájem tiskových zařízení
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Město Kyjov – pronájem tiskových zařízení
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
20830/2021
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.11.2021 09:07:56
Lhůta pro podání nabídek
30.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení s funkcí barevného tisku, barevného kopírování a skenování (dále jen MFP) na dobu 60 měsíců s kompletním servisem a materiálovou údržbou.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15808/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.01.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva_k_podání_nabídky_PRONÁJEM_TISKÁRNY 388.42 KB 22.11.2021 09:07:56
Příloha č. 1_krycí list 18.28 KB 22.11.2021 09:07:56
Příloha č. 2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_PRONÁJEM_TISK 73.90 KB 22.11.2021 09:07:56
Příloha č. 3_Položkový rozpočet a specifikace MFP 14.41 KB 22.11.2021 09:07:56
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 22.11.2021 09:07:56


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 - Město Kyjov - pronájem tiskových zařízení 341.34 KB 23.11.2021 09:53:41
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2 - Město Kyjov - pronájem tiskových zařízení 322.14 KB 23.11.2021 13:00:57


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 270.94 KB 07.12.2021 09:52:22
Smlouva o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb 1.10 MB 04.01.2022 08:53:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Arles, s.r.o. 25544276 Zařazen Česká republika Ne 1 149 720,00 bez DPH
- s DPH
Flexidoc s.r.o. 07304170 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Arles, s.r.o. 25544276 1 149 720,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH