Výměna požárních dveří na budově MěÚ Uherský Brod č. p. 100
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna požárních dveří na budově MěÚ Uherský Brod č. p. 100
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000054
Evidenční číslo VZ
MUUB/51620/2021/ORM
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.11.2021 10:22:16
Lhůta pro podání nabídek
06.12.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících jednokřídlových požárních dveří na Městském úřadě Uherský Brod a to v rozsahu 1. NP a 2. NP.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
630 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16036/summary
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS.
libor.manda@ub.cz
+420 572805236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.80 MB 23.11.2021 10:22:16


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 3.40 MB 09.03.2022 13:10:08


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 529.00 KB 09.03.2022 13:03:37
Rozhodnutí o výběru 287.89 KB 09.03.2022 13:03:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data