Výměna trakčních usměrňovačů v měnírně Kunčice
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna trakčních usměrňovačů v měnírně Kunčice
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000088
Evidenční číslo VZ
Z2021-045489
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.12.2021 15:18:14
Lhůta pro podání nabídek
10.01.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Výměna trakčních usměrňovačů v měnírně Kunčice“ dle technické specifikace. Dílo bude zhotoveno dle zpracované a odsouhlasené projektové dokumentace v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy. Samotná realizace díla bude zejména osahovat výměnu trakčních usměrňovačů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16429/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
29.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace vč. příloh 2.42 MB 09.12.2021 15:18:14


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 590.60 KB 13.04.2022 12:49:05
Písemná zpráva zadavatele 590.60 KB 13.04.2022 12:49:28


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19899259 48.55 KB 05.04.2022 12:41:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Elektrizace železnic Praha a.s. 47115921 Zařazen Česká republika Ne 4 459 029,15 bez DPH
- s DPH
ARPEX MORAVA s.r.o. 26809559 Zařazen Česká republika Ne 3 480 000,00 bez DPH
4 210 800,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ARPEX MORAVA s.r.o. 26809559 2022 3 480 000,00 bez DPH
4 210 800,00 s DPH
31 132 000,00 bez DPH
37 669 720,00 s DPH