Zpracování Strategického plánu rozvoje města Znojma na období 2023 - 2030
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Zpracování Strategického plánu rozvoje města Znojma na období 2023 - 2030
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000054
Evidenční číslo VZ
VZ2021-082-ZVE-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.12.2021 14:26:55
Lhůta pro podání nabídek
04.01.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategického plánu rozvoje města Znojma na období 2023 – 2030 a prvního čtyřletého Akčního plánu pro jeho implementaci. Strategický plán bude obsahovat základní popis Znojma a klíčová východiska pro návrhovou část (analytická fáze), návrhovou část a implementační část. Strategický plán bude zpracován expertní formou. Uchazeč bude respektovat zásady Metodiky přípravy veřejných strategií (MMR, 2018).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
350 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Eva Zvěřina
eva.zverina@muznojmo.cz
+420 734262598
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16540/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Eva Zvěřina
eva.zverina@muznojmo.cz
+420 734262598
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.01.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva 36.36 KB 14.12.2021 14:26:55
Zadávací dokumentace 35.35 KB 14.12.2021 14:26:55
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 15.64 KB 14.12.2021 14:26:55
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 14.12 KB 14.12.2021 14:26:55
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 28.02 KB 20.12.2021 13:39:42
Verze 1 25.68 KB 14.12.2021 14:26:55
Příloha č. 5 - Etický kodex 577.59 KB 14.12.2021 14:26:55
Příloha č. 6a - JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 14.12.2021 14:26:55
Příloha č. 6b - JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 14.12.2021 14:26:55


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 20.73 KB 20.12.2021 14:27:31


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 821.06 KB 19.01.2022 11:36:01


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol z hodnocení nabídek 203.59 KB 14.01.2022 08:50:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Moore Advisory CZ s.r.o. 09692142 Zařazen Česká republika Ne 287 000,00 bez DPH
347 270,00 s DPH
Akademie digitální ekonomiky, s.r.o. 05610761 Zařazen Česká republika Ne 230 000,00 bez DPH
278 300,00 s DPH
Asistenční centrum, a.s. 63144883 Vyřazen Česká republika Ne 250 000,00 bez DPH
302 500,00 s DPH
EKOTOXA s.r.o. 64608531 Zařazen Česká republika Ne 268 400,00 bez DPH
324 764,00 s DPH
AQE advisors, a.s. 26954770 Vyřazen Česká republika Ne 205 000,00 bez DPH
248 050,00 s DPH
Opus consulting, s.r.o. 04647084 Zařazen Česká republika Ne 213 000,00 bez DPH
257 730,00 s DPH
SPF Group, s.r.o. 25492781 Zařazen Česká republika Ne 320 000,00 bez DPH
387 200,00 s DPH
Equica, a.s. 26490951 Zařazen Česká republika Ne 240 000,00 bez DPH
290 400,00 s DPH
M.C.TRITON, spol. s r.o. 49622005 Zařazen Česká republika Ne 330 000,00 bez DPH
399 300,00 s DPH
CityTraffic, s.r.o. 46345761 Zařazen Česká republika Ne 220 000,00 bez DPH
266 200,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Opus consulting, s.r.o. 04647084 19.01.2022 - 31.01.2023 213 000,00 bez DPH
257 730,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH