Vybavení budovy po rekonstrukci
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Vybavení budovy po rekonstrukci
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000093
Evidenční číslo VZ
Z2021-048656
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.12.2021 08:57:48
Lhůta pro podání nabídek
01.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky jsou výroba, dodávka a montáž vybavení interiéru po rekonstrukci podnikového ředitelství na adrese sídla zadavatele. Podrobná specifikace vybavení interiéru je uvedena v příloze č. 1 – výkresové části zadávací dokumentace, dále v příloze č. 2, kterou tvoří slepý rozpočet s výkazem výměr, a dále v příloze č. 3, kterou tvoří výpis prvků interiéru.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
office@arws.cz
+420 725992682
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16752/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
office@arws.cz
+420 725992682
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.08.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kompletní zadávací dokumentace Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh 27.17 MB 31.12.2021 08:57:48


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace č. 1 630.32 KB 03.01.2022 11:27:38
Příloha k vysvětlení/doplnění ZD č. 1 Jedná se o přílohu č. 3 zadávací dokumentace - soupis prvků interiéru 2.54 MB 03.01.2022 11:28:32
Vysvětlení ZD č. 2 770.97 KB 10.01.2022 12:33:06
Přílohy k vysvětlení ZD č. 2 Obsahuje: - aktualizovaná verze přílohy č. 2 zadávací dokumentace – slepý rozpočet s výkazem výměr - aktualizovaná verze přílohy č. 3 zadávací dokumentace – soupis prvků interiéru 2.02 MB 10.01.2022 12:35:20
Vysvětlení ZD č. 3 875.09 KB 26.01.2022 15:58:07
Přílohy k vysvětlení ZD č. 3 Obsahuje aktualizované přílohy č. 2, č. 3 a č. 15 zadávací dokumentace 1.87 MB 26.01.2022 15:59:05
Vysvětlení ZD č. 4 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 654.89 KB 16.02.2022 15:35:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21284527 64.60 KB 31.08.2022 08:16:35
Dodatek č. 1 - registr smluv 61.72 KB 02.03.2023 12:54:56
Dodatek č. 2 - registr smluv 61.66 KB 03.03.2023 10:51:04


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 830.47 KB 05.09.2022 14:13:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Toka a.s. 25518526 Vyřazen Česká republika Ne 16 239 271,96 bez DPH
- s DPH
HAST RETAIL s.r.o. 27835731 Zařazen Česká republika Ne 19 461 601,46 bez DPH
- s DPH
Dřevozpracující výrobní družstvo 00030520 Zařazen Česká republika Ne 17 464 351,20 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HAST RETAIL s.r.o. 27835731 rok 2022 19 461 601,46 bez DPH
- s DPH
19 278 292,00 bez DPH
- s DPH