Nákup asfaltových směsí 2022
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup asfaltových směsí 2022
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.01.2022 15:53:47
Lhůta pro podání nabídek
02.02.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky živičných směsí (obalených asfaltových směsí) z obaloven umístěných z technologických důvodů (dovozní vzdálenost) na území statutárního města Ostrava popřípadě v obci sousedící s hranicí statutárního města Ostrava.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16885/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 963.21 KB 11.01.2022 15:53:47
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.60 KB 11.01.2022 15:53:47
Příloha č. 2 ZD_Návrh Rámcové kupní smlouvy 43.75 KB 11.01.2022 15:53:47
Příloha č. 3 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 98.50 KB 11.01.2022 15:53:47
Příloha č. 4 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 28.62 KB 11.01.2022 15:53:47
Příloha č. 5 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.74 KB 11.01.2022 15:53:47
Příloha č. 6 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.04 KB 11.01.2022 15:53:47


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 535.52 KB 18.01.2022 09:27:28
Zadávací dokumentace_úprava ze dne 18.01.2022 910.78 KB 18.01.2022 09:28:14
Příloha č. 2 ZD_Návrh Rámcové kupní smlouvy 43.85 KB 18.01.2022 09:28:46


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19782947 48.24 KB 28.03.2022 15:16:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SILASFALT s.r.o. 62302370 Zařazen Česká republika Ne 7 600,00 bez DPH
- s DPH
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne 7 030,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SILASFALT s.r.o. 62302370
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183