„Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) – Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná“
Obec Oborná

Informace

Název veřejné zakázky
„Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) – Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná“
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.01.2022 16:37:46
Lhůta pro podání nabídek
14.02.2022 15:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace v Oborné spočívající v obnově povrchu
místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
753 744.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Obec Oborná
Oborná 80/
79201, Oborná
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Obec Oborná
Oborná 80
PSČ 792 01
Kontaktní údaje
Anna Fischerová
Telefon: 554716722
E-mail: starosta@oborna.eu
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
02.05.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Oborná
IČO
00846520
DIČ
-
Poštovní adresa
Oborná 80/
792 01, Oborná
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-025381
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00846520

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 291.59 KB 12.01.2022 16:37:46
Zadávací_dokumentace 392.95 KB 12.01.2022 16:37:46
Krycí list nabídky 53.50 KB 12.01.2022 16:37:46
Smlouva o dílo 52.00 KB 12.01.2022 16:37:46
Obchodní podmínky 101.00 KB 12.01.2022 16:37:46
Čestné prohlášení 42.50 KB 12.01.2022 16:37:46
Položkový rozpočet 78.31 KB 12.01.2022 16:37:46
projektová dokumentace 1.20 MB 12.01.2022 16:37:46
projektová dokumentace - situace širších vztahů 2.36 MB 12.01.2022 16:37:46
projektová dokumentace - situace 1.15 MB 12.01.2022 16:37:46
projektová dokumentace - Vzorové příčné řezy 619.31 KB 12.01.2022 16:37:46
projektová dokumentace - podélný profil 365.39 KB 12.01.2022 16:37:46
projektová dokumentace - doklady 2.89 MB 12.01.2022 16:37:46
projektová dokumentace - fotodokumentace stávajícího stavu 3.06 MB 12.01.2022 16:37:46


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 458.38 KB 05.05.2022 12:27:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data