OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY V KD OBLEKOVICE_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY V KD OBLEKOVICE_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000001
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/1/2022
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.01.2022 09:10:22
Lhůta pro podání nabídek
26.01.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Oprava střešní krytiny včetně provedení ochrany před bleskem
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 274 657.33 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17012/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
11.02.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.71 KB 18.01.2022 09:10:22
krycí list krycí list nabídky 20.37 KB 18.01.2022 09:10:22
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 12.45 KB 18.01.2022 09:10:22
harmonogram prací závazný harmonogram prací 11.49 KB 18.01.2022 09:10:22
projektová dokumentace projektová dokumentace 218.30 KB 18.01.2022 09:10:22
projektová dokumentace projektová dokumentace 162.64 KB 18.01.2022 09:10:22
projektová dokumentace projektová dokumentace 50.04 KB 18.01.2022 09:10:22
projektová dokumentace 376.24 KB 18.01.2022 09:10:22
projektová dokumentace projektová dokumentace 253.57 KB 18.01.2022 09:10:22
projektová dokumentace projektová dokumentace-kotvení 390.48 KB 18.01.2022 09:10:22
projektová dokumentace projektová dokumentace-pohledy 502.85 KB 18.01.2022 09:10:22
projektová dokumentace projektová dokumentace-výpis výrobků 42.16 KB 18.01.2022 09:10:22
projektová dokumentace projektová dokumentace-technická zpráva 288.86 KB 18.01.2022 09:10:22
projektová dokumentace projektová dokumentace-technická zpráva 153.54 KB 18.01.2022 09:10:22
Položkový rozpočet položkový rozpočet 190.85 KB 18.01.2022 09:10:22
smlouva o dílo smlouva o dílo 32.77 KB 18.01.2022 09:10:22
výzva výzva k podání nabídky 297.91 KB 18.01.2022 09:10:22


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 10.90 MB 22.02.2022 08:05:25


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data