Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď II
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď II
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000001
Evidenční číslo VZ
01/2022
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.01.2022 13:16:14
Lhůta pro podání nabídek
14.02.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“) na stavební akci „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď II“, která je rozdělena na dvě Sekce označené A: „Opěrná zeď“ a B: „Odvodnění komunikace a chodník“.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na zadavatelem poskytnutou část dokumentace ke stavebnímu povolení ve formátu PDF a inženýrské činnosti) a poskytnutí souvisejících činností, včetně potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC – Green book (projekt typu design & build pro stavby menšího rozsahu). Součástí plnění bude v případě potřeby rovněž zajištění změny stavby před dokončením, v souladu s relevantními právními předpisy.
Předmětem stavby Sekce A je rekonstrukce opěrné zdi situované v intravilánu statutárního města Liberec, která paží těleso komunikace III/29021. Stávající opěrná zeď je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Došlo k jejímu částečnému zborcení v délce cca 10 m na sousední pozemek p. č. 178, k. ú. Kateřinky u Liberce a zbývající část zdi, která je rovněž ve špatném technickém stavu, ohrožuje bezpečnost provozu na silnici III/29021. Stávající zeď tvoří opracované žulové kvádry, konstrukce má tvar tížné zdi, částečně je založena na skalním podloží.
Předmětem stavby Sekce B je výstavba dešťové kanalizace tak, aby dešťové vody z ulice Nad Pianovkou byly svedeny do místní vodoteče protékající v blízkosti stavby. Stavba dešťové kanalizace bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí opěrné zdi. Předmětem stavby pro Sekci B je rovněž vybudování nového chodníku v úseku silnice III/29021.
Předmětem veřejné zakázky je tak kompletní rekonstrukce a modernizace stávající opěrné zdi a související vozovky silnice III/29021, vybudování chodníku, zajištění dostatečného odvodnění silnice III/29021 a místní komunikace Nad Pianovkou včetně přilehlých ploch.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
8 050 157.29 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
46006, Liberec
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17162/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká
Telefon: +420255000111
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
23.02.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 153.51 KB 24.01.2022 13:16:14
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 191.07 KB 24.01.2022 13:16:14
Příloha č. 3 ZD - Smlouva o dílo 59.21 KB 24.01.2022 13:16:14
02_Kateřinky_GREEN_BOOK_obecné podmínky 92.73 KB 24.01.2022 13:16:14
03_Kateřinky_GREEN_BOOK_zvláštní_podmínky_final 365.33 KB 24.01.2022 13:16:14
04_Kateřinky_Požadavky objednatele_final 192.73 KB 24.01.2022 13:16:14
05_Kateřinky_C_2_01_Technicka_zprava 743.48 KB 24.01.2022 13:16:14
06_Kateřinky_PIAN-DPS-B-SOUHRNNA_TECHNICKA_ZPRAVA 241.59 KB 24.01.2022 13:16:14
07_SP s vyznačením PM 5.05 MB 24.01.2022 13:16:14
08_SD- opěrná zeď Kateřinky - zákl. údaje 508.95 KB 24.01.2022 13:16:14
09_SD-opěrná zeď Kateřinky- dení záznam stavby 373.17 KB 24.01.2022 13:16:14
10_oznámení zahájení stavby opěrná zeď Kateřinky 255.74 KB 24.01.2022 13:16:14
11_OŽP_rozhodnutí 298.63 KB 24.01.2022 13:16:14
12_ÚR s vyznačením PM 678.86 KB 24.01.2022 13:16:14
13_B_3_Zaborovy_elaborat 287.40 KB 24.01.2022 13:16:14
14_Kateřinky_SoSB_pozemky 178 a 179_anonymizace 1.86 MB 24.01.2022 13:16:14
15_Dohoda o předčasném užívání stavby VZOR 25.35 KB 24.01.2022 13:16:14


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení ZŘ 165.77 KB 23.02.2022 17:38:40


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 170.02 KB 28.02.2022 16:34:35


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 184.77 KB 02.02.2022 15:06:42
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 187.30 KB 08.02.2022 15:29:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data