Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 1. etapa
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 1. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000001
Evidenční číslo VZ
2022/02/01
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.02.2022 13:11:45
Lhůta pro podání nabídek
22.02.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem. Jedná se o stavební práce v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace a dle výkazu výměr, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Stavba je rozdělena do těchto stavebních objektů:
- SO 101 Zpevněné plochy
- SO 401 Rozvody NN
- SO 402 Veřejné osvětlení
- SO 701 Rekonstrukce kašny
- SO 801 Sadové úpravy
- SO 901 Mobiliář
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
18 750 200.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Libor Malůšek
libor.malusek@email.cz
+420 774731985
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17432/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Libor Malůšek
libor.malusek@email.cz
+420 774731985
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
25.04.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídky 653.47 KB 01.02.2022 13:11:45
textová část zadávací dokumentace 1.08 MB 01.02.2022 13:11:45
krycí list nabídky 43.50 KB 01.02.2022 13:11:45
projektová dokumentace 25.21 MB 01.02.2022 13:11:45
výkaz výměr 960.64 KB 01.02.2022 13:11:45
návrh smlouvy o dílo 159.50 KB 01.02.2022 13:11:45
seznam poddodavatelů 35.00 KB 01.02.2022 13:11:45
čestné prohlášení ke splnění kvalifikace 43.00 KB 01.02.2022 13:11:45
požadavky na elektronickou komunikaci 394.59 KB 01.02.2022 13:11:45


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 480.93 KB 31.03.2022 15:45:50


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 485.01 KB 13.05.2022 22:16:31


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o Dílo 1.39 MB 09.05.2022 21:42:31
Příloha smlouvy - položkový rozpočet 4.19 MB 09.05.2022 21:43:03
Dodatek č.1 2.60 MB 03.05.2023 14:48:06
Dodatek č.2 816.97 KB 03.05.2023 14:48:24


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 260.91 KB 03.05.2023 14:44:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. 25869523 Zařazen Česká republika Ne 18 195 450,02 bez DPH
22 016 494,56 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. 25869523 29.04.2022 – 31.10.2022 18 195 450,02 bez DPH
22 016 494,56 s DPH
18 195 450,02 bez DPH
22 016 494,56 s DPH