Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R290 GHT
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R290 GHT
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000011
Evidenční číslo VZ
Z2022-006864
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.02.2022 13:35:20
Lhůta pro podání nabídek
28.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolejnic pro opravy a modernizaci tramvajových tratí: cca 30,53 tun / 30 ks nových kolejnic tvaru 57R1 jakost R290 GHT dle EN 14811:2006+A1:2009 v délkách á 18 m.
Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17988/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
04.04.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.38 MB 21.02.2022 13:35:20
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 91.71 KB 21.02.2022 13:35:20
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášeni k základní způsobilosti 39.56 KB 21.02.2022 13:35:20
Příloha č. 3 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.71 KB 21.02.2022 13:35:20
Příloha č. 4 ZD_Návrh kupní smlouvy 41.01 KB 21.02.2022 13:35:20
Příloha č. 5 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 57.70 KB 21.02.2022 13:35:20
Příloha č. 6 ZD_Vymezení obchodního tajemství 34.15 KB 21.02.2022 13:35:20
Příloha č. 7 ZD_Pravidla soc. odpovědnosti 28.16 KB 21.02.2022 13:35:20
Příloha č. 8 ZD_Požadavky na el. komunikaci VZ 91.76 KB 21.02.2022 13:35:20


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 689.63 KB 15.03.2022 16:22:06


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 816.19 KB 06.04.2022 10:55:05


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení zadávacího řízení 365.29 KB 04.04.2022 14:01:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data