Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000013
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.02.2022 16:41:21
Lhůta pro podání nabídek
08.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka cca 14,82 tun / 12 ks nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 v délkách á 25 m, oboustranně děrovaných pro spojku T4 (průměr děr 32 mm, vzdálenost osy díry od konce kolejnice 305 mm). Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace;
b) dodání související dokumentace, zejména Stavební technické osvědčení, Prohlášení o shodě, ložný list a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18003/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.04.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 965.12 KB 21.02.2022 16:41:21
Příloha č. 1 ZD_Návrh Kupní smlouvy 40.51 KB 21.02.2022 16:41:21
Příloha č. 2 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP - 49E1 56.57 KB 21.02.2022 16:41:21
Příloha č. 3 ZD_Vymezení obchodního tajemství - 49E1 34.17 KB 21.02.2022 16:41:21
Příloha č. 4 ZD_Pravidla soc. odpovědnosti 49E1 28.18 KB 21.02.2022 16:41:21
Příloha č. 5 ZD_Vzor čestného prohlášení 96.44 KB 21.02.2022 16:41:21
Příloha č. 6 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.77 KB 21.02.2022 16:41:21
Příloha č. 7 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.07 KB 21.02.2022 16:41:21


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20115587 63.07 KB 26.04.2022 16:07:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
MORAVIA STEEL a.s. 63474808 Zařazen Česká republika Ne 444 510,00 bez DPH
537 857,10 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MORAVIA STEEL a.s. 63474808 444 510,00 bez DPH
537 857,10 s DPH
444 510,00 bez DPH
537 857,10 s DPH