RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH VÁZ NA ZNOJEMSKÉM HRADĚ
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH VÁZ NA ZNOJEMSKÉM HRADĚ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000004
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/II/4/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.03.2022 09:35:03
Lhůta pro podání nabídek
14.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o dvě zdobné vázy, které jsou umístěny na sloupcích hradního mostu. Dále se jedná o kopie vápencových váz (pískovec) s e zděnými podstavci a madla zděné zídky. Nacházejí se na nádvoří hradu, při vstupu do hradního parku.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
217 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18419/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list Krycí list nabídky 20.39 KB 07.03.2022 09:35:03
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.72 KB 07.03.2022 09:35:03
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 12.43 KB 07.03.2022 09:35:03
harmonogram prací závazný harmonogram prací 11.49 KB 07.03.2022 09:35:03
závazné stanovisko závazné stanovisko 1.74 MB 07.03.2022 09:35:03
Položkový rozpočet položkový rozpočet 842.97 KB 07.03.2022 09:35:03
smlouva o dílo smlouva o dílo 32.53 KB 07.03.2022 09:35:03
výzva výzva k podání nabídky 297.45 KB 07.03.2022 09:35:03


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data