Rámcová kupní smlouva Bmz229 dosazení řízení dveří s funkcionalitou SSOD/LAT
DPOV, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rámcová kupní smlouva Bmz229 dosazení řízení dveří s funkcionalitou SSOD/LAT
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000009
Evidenční číslo VZ
40_2022
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.04.2022 09:18:27
Lhůta pro podání nabídek
19.04.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Vypracování projektové dokumentace a dodávka dílů řízení pro ovládání dveří s funkcionalitou SSOD/LAT na 12-ti vozech řady Bmz229. Navrhované řešení musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními vozu a musí umožňovat přenos dat do stávajícího informačního a řídícího systému vozidla.
Rozšíření řízení nástupních dveří se provede tak, že toto řízení musí být z hlediska svého připojení a funkcionality ve shodě s Opatřením ředitele O12 č. 3/2019 „Technické požadavky na stranově selektivní ovládání nástupních dveří.“ ve znění revize č. 4 ze dne 7. 5. 2021 pro všechny režimy v opatření uvedeny. Dále požadujeme, aby řešení odpovídalo Opatření ředitele O12 č. 2/2021 „Technické požadavky na vybavení a ovládání předsuvných nástupních, čelních a interiérových dveří u vozů osobní přepravy klasické stavby“ ve znění k 1.5.2021. Ostatní funkcionality musí být zachovány.
Dále musí řešení řízení nástupních dveří odpovídat Definičnímu dokumentu „Doplnění kompatibility se systémem TBS a TBS/LAT ÖBB do systému Stranově Selektivního (Od)blokování Dveří ČD“ ve znění změny č. 1 – č.j. 3002/21-O12. V případě nesouladu mezi zněním tohoto dokumentu a zněním v uvedených Opatřeních ředitele O12 č. 3/2019 a 2/2021, platí znění obsažené v Definičním dokumentu. dle Opatření ředitele O12 č.3/2019 změna č.4 s účinností od 7.5.2021 č.j.1490/2021-O12.
Dále je změna rozšířena o úpravu vypínače koncových světel. Tato úprava spočívá v tom, že stávající musí být nahrazen dvoupolohovým, kdy se při první poloze uzavře okruh zelené smyčky a zapnou se koncová světla. Druhá poloha musí být z bezpečnostních důvodů mechanicky aretována, to znamená, že pro sepnutí druhé polohy se musí odstranit nějaká mechanická zábrana. V této druhé poloze se bude uzavírat pouze obvod zelené smyčky. Důvod tohoto požadavku spočívá v tom, že v provoze může být za soupravou pro přepravu cestujících připojen autovůz či neprovozní vozidlo tažené do opravy a v tomto případě nesmí být u tohoto posledního vozu určeného pro veřejnost zapnuty koncová světla, musí se však přes tento vůz uzavírat zelená smyčka.
Čelní dveře budou ovládány tlačítkem za použití lišty s ochranou proti sevření.
Z důvodu nespolehlivosti stávajícího bude dosazen nový koncový spínač pro pozici uzamčení dveří čtyřhranem a nový koncový spínač pro 98% zavřeno.
Páka nouzového odblokování vnější bude doplněna o funkci předání informace o jejím použití do řídící jednotky dveří. Páka nouzového odblokování vnější nebude plnit podmínky opatřením ředitele O12 č.2/2021 ze dne 1.5.2021 v plném rozsahu.
Navrhované řešení musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními vozu a musí umožňovat přenos dat do stávajícího informačního a řídícího systému vozidla.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Sektorová podlimitní zakázka
Adresa kontaktního místa
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Gabriela Joklová
gabriela.joklova@dpov.cz
+420 720041386
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/20646/summary
Kontaktní údaje
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Gabriela Joklová
gabriela.joklova@dpov.cz
+420 720041386
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
03.03.2023

Zadavatel

Název zadavatele
DPOV, a.s.
IČO
27786331
DIČ
CZ27786331
Poštovní adresa
Husova 635/1b
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-035121
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 31.42 KB 19.04.2022 09:18:27
Výzva - RKS 250.97 KB 19.04.2022 09:18:27
Výzva - čestné prohlášení 45.47 KB 19.04.2022 09:18:27
Výzva - dohoda o mlčenlivosti 209.19 KB 19.04.2022 09:18:27
RKS - závazné podmínky 170.00 KB 19.04.2022 09:18:27
RKS - prohlášení odpovědného zástupce 184.85 KB 19.04.2022 09:18:27
Příloha - opatření ředitele O12 č.2 432.64 KB 19.04.2022 09:18:27
Příloha - opatření ředitele O12 č.3 63.20 KB 19.04.2022 09:18:27
Příloha - opatření ředitele O12 č.3 příloha 1.46 MB 19.04.2022 09:18:27
Příloha - definiční dokument 272.44 KB 19.04.2022 09:18:27
Příloha - protokol o určení vnějších vlivů 133.30 KB 19.04.2022 09:18:27
Příloha - zápis o jednání 1.34 MB 19.04.2022 09:18:27
Oznámení o zrušení výběrového řízení 468.50 KB 03.03.2023 10:33:18


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data