Zavedení evidence občanů na sběrných dvorech
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Zavedení evidence občanů na sběrných dvorech
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000022
Evidenční číslo VZ
MUUB/34530/2022/OKT
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.04.2022 09:32:51
Lhůta pro podání nabídek
16.05.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zavedení identifikace osob přivážejících odpad na 4 sběrné dvory na území města Uherský Brod pomocí občanských průkazů. Systém bude umožňovat evidenci občanů, ověření zaplacení poplatku, evidenci komodity dováženého odpadu a jeho odhadovaného množství, případné vážení odpadu. Dále bude možné v systému evidovat kromě občanů i příspěvkové organizace nebo soukromé firmy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 625 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/20645/summary
Kontaktní údaje
Ing. Vladimír Jochim
572 805 131
vladimir.jochim@ub.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.07.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 5.35 MB 19.04.2022 09:32:51


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 402.45 KB 02.05.2022 10:38:25
Příloha k Vysvětlení č. 1 4.84 MB 02.05.2022 10:38:40
Vysvětlení ZD č. 2 299.66 KB 02.05.2022 13:13:07
Vysvětlení ZD č. 3 225.01 KB 06.05.2022 13:34:42


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.85 MB 20.07.2022 08:16:57
Servisní smlouva 1.45 MB 20.07.2022 08:17:10
Dodatek č. 1 102.68 KB 02.01.2023 14:22:48


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 380.64 KB 21.07.2022 13:12:23
Rozhodnutí o výběru 140.06 KB 21.07.2022 13:16:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data