MŠ JÁNOŠÍKOVA – REKONSTRUKCE VZT ZAŘÍZENÍ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
MŠ JÁNOŠÍKOVA – REKONSTRUKCE VZT ZAŘÍZENÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000022
Evidenční číslo VZ
150/ID304/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.04.2022 08:30:32
Lhůta pro podání nabídek
09.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení nového větrání stávající kuchyně. Členění stavby: Architektonicko stavební řešení; Zdravotechnika; Vzduchotechnika; Elektroinstalace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému TENDERBOX https://muhodonin.proebiz.com
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_MŠ JÁNOŠÍKOVA – REKONSTRUKCE VZT 88.78 KB 21.04.2022 08:30:32
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 6.13 MB 21.04.2022 08:30:32
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 140.51 KB 21.04.2022 08:30:32
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 155.50 KB 21.04.2022 08:30:32
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 23.33 KB 21.04.2022 08:30:32


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_MŠ JÁNOŠÍKOVA – REKONSTRUKCE VZT 176.68 KB 02.06.2022 11:37:03
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_MŠ JÁNOŠÍKOVA – REKONSTRUKCE VZT_@ 63.75 KB 02.06.2022 11:37:13


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_SBD, spol. s r.o. (IČO 26967731)_MŠ JÁNOŠÍKOVA – REKONSTRUKCE VZT 6.30 MB 08.07.2022 14:34:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Technika Budov 60711825 Zařazen Česká republika Ne 2 685 950,40 bez DPH
3 250 000,00 s DPH
SBD, spol. s r.o. 26967731 Zařazen Česká republika Ne 2 014 493,00 bez DPH
2 437 537,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SBD, spol. s r.o. 26967731 2 014 493,00 bez DPH
2 437 537,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
SBD, spol. s r.o. 26967731 2022 - bez DPH
- s DPH
2 014 493,00 bez DPH
2 437 537,00 s DPH