Tisk knihy "Uherský Brod"
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Tisk knihy "Uherský Brod"
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000024
Evidenční číslo VZ
MUUB/41500/2022/OSKS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.04.2022 08:02:32
Lhůta pro podání nabídek
12.05.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je tisk knihy „Uherský Brod“, jeho zabalení a dovoz zadavateli s parametry uvedenými ve Výzvě k podání nabídky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
550 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/22142/summary
Kontaktní údaje
Markéta Gajdůšková
572 805 210
marketa.gajduskova@ub.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.07.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 428.32 KB 28.04.2022 08:02:32


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 135.52 KB 02.05.2022 08:18:12
Vysvětlení ZD č. 2 137.69 KB 02.05.2022 14:56:28
Vysvětlení ZD č. 3 135.58 KB 04.05.2022 13:36:49


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 289.53 KB 11.08.2022 11:23:49


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 398.23 KB 22.08.2022 12:02:35
Rozhodnutí o výběru 143.20 KB 22.08.2022 12:04:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data