Dodávka asfaltové směsi AC 11+ pro oblast Nová Ves nad Nisou
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka asfaltové směsi AC 11+ pro oblast Nová Ves nad Nisou
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000011
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.05.2022 16:23:15
Lhůta pro podání nabídek
16.05.2022 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou průmyslové dodávky asfaltové směsi typu AC 11+ pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojovým zpracováním, druh asfaltového pojiva pro směs AC 11+ je stanoven na 70/100, resp. 50/70.
Průběžné dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi zadavatelem v provozovně vybraného dodavatele, nakládku směsi do vozidel zajistí dodavatel. Předmětem veřejné zakázky není doprava asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky. Dopravu směsi do místa pokládky si zajišťuje zadavatel vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 250 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/22911/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a základní zadávací podmínky 294.01 KB 09.05.2022 16:23:15
Příloha č. 1 Vzor titulního listu nabídky 23.86 KB 09.05.2022 16:23:15
Příloha č. 2 Závazný text návrhu kupní smlouvy 46.26 KB 09.05.2022 16:23:15
Příloha č. 3 Vzor ČP o splnění základní a profesní způsobilosti 24.83 KB 09.05.2022 16:23:15
Příloha č. 4 Vzor seznamu poddodavatelského plnění 21.50 KB 09.05.2022 16:23:15
Příloha č. 5 Soupis dodávek k ocenění 12.52 KB 09.05.2022 16:23:15
Příloha č. 6 Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 53.61 KB 09.05.2022 16:23:15


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek V souvislosti s provedenou změnou zadávací dokumentace (doba přiložené vysvětlení) prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 16.05.2022 do 11 hodin. 240.55 KB 10.05.2022 16:11:52
Závazný text návrhu kupní smlouvy_UPRAVENÝ 46.29 KB 10.05.2022 16:12:27


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 142.91 KB 24.05.2022 09:57:47


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva na dodávku asfaltové směsi 3.25 MB 24.05.2022 09:59:39


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele 237.60 KB 19.05.2022 15:21:26


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Strabag Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Strabag Asfalt s.r.o. 25186183