Kavalcova ulice – zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Kavalcova ulice – zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000004
Evidenční číslo VZ
Z2022-033695
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.05.2022 16:12:57
Lhůta pro podání nabídek
20.06.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Rozšíření ulice Kavalcova podél Černého potoka vycházející z projektové dokumentace „Zimní stadion na Kavalcově ulici, Bruntál“. Demolice a výstavba nové lávky přes Černý potok.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
17 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23040/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.07.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 704.68 KB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ (vzorový dokument) 53.00 KB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 53.00 KB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.08 KB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 616.03 KB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo (závazný dokument) 239.00 KB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) 46.67 MB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 7 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky, Seznam stavebních prací (vzorový dokument) 75.50 KB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 8 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 438.71 KB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 9 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 59.50 KB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 10 ZD - Podmínky elektronické aukce (závazný dokument) 355.67 KB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 11 ZD - Popis aukčního prostředí (závazný dokument) 183.37 KB 30.05.2022 16:12:57
Příloha č. 12 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 389.12 KB 30.05.2022 16:12:57


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 407.57 KB 29.08.2022 10:43:09


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 47.64 KB 25.07.2022 14:47:11
MV - registr smluv - dodatek č. 01 47.41 KB 10.01.2023 08:41:57
MV - registr smluv - dodatek č. 02 47.38 KB 16.01.2023 13:55:28


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena po ukončení plnění 404.11 KB 14.03.2023 10:03:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 19 541 098,50 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2022 19 541 098,50 bez DPH
23 644 729,19 s DPH
15 166 380,84 bez DPH
18 351 320,82 s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 2023 19 597 244,45 bez DPH
23 712 665,78 s DPH
3 030 863,54 bez DPH
3 667 344,88 s DPH