Oprava chodníků Jindřicha Hořejšího 2. etapa
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava chodníků Jindřicha Hořejšího 2. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000026
Evidenční číslo VZ
VZ 2022-040-DRZ-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.06.2022 09:51:37
Lhůta pro podání nabídek
10.06.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení je zhotovení stavebních prací s názvem " Oprava chodníků Jindřicha Hořejšího 2. etapa“ v rozsahu dle výkazu výměr a projektové dokumentace zpracované firmou Silniční a mostní inženýrství s.r.o., Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo.
Součástí plnění jsou práce i povinnosti vycházející z této výzvy, SoD, z vyjádření správců technické infrastruktury a dotčených orgánů.
Součástí plnění je dále zajištění zvláštního užívání komunikací a záborů ploch veřejného prostranství. Žádosti budou podány jménem objednatele a zhotovitel nebude hradit poplatky, součástí ceny budou pouze náklady za tyto práce a služby.
Budoucí zhotovitel bude koordinovat a spolupracovat při výměně vodárenských armatur v dotčených chodnících ze strany VAS a.s.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 632 585.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24606/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 12.90 MB 01.06.2022 09:51:37
Výzva 200.51 KB 06.06.2022 09:29:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data