Dodávka plynu v roce 2023
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka plynu v roce 2023
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000004
Evidenční číslo VZ
Z2022-022059
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.06.2022 09:53:24
Lhůta pro podání nabídek
04.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je výběr obchodníka, který pro zadavatele zajistí dodávku plynu v roce 2023, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a dle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. zahrnující:

a) dodávku plynu včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na obchodníka,
b) zajištění přepravy a uskladnění plynu (flexibility) na vlastní jméno a na vlastní účet obchodníka k pokrytí sezónního charakteru potřeb zákazníka
c) zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu podle Energetického zákona a navazujících ustanovení Vyhlášky o stavech nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu (dále jen BSD)

Předmětem této veřejné zakázky není zajištění distribuce plynu, kterou má zadavatel zajištěnu
samostatnou smlouvou uzavřenou mezi zadavatelem a provozovatelem regionální distribuční
soustavy GasNet, s.r.o.

Zadavatel předpokládá dodat 65 236 MWh v období od 1. 1. 2023 od 6:00 hodin do 1. 1. 2024 do 6:00 hodin, bližší vymezení je obsaženo v samostatných Obchodních podmínkách (dále také „vzorová smlouva“), jež jsou přílohou ZD.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
156 557 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Bc. Adéla Borovková
aborovkova@dpmb.cz
+420 543171631
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/25262/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Bc. Adéla Borovková
aborovkova@dpmb.cz
+420 543171631
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO
25508881
DIČ
CZ25508881
Poštovní adresa
Hlinky 64/151
603 00, Brno
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-030585
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/25508881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 200.61 KB 10.06.2022 09:53:24
Zadávací dokumentace 157.50 KB 10.06.2022 09:53:24
Zadávací dokumentace 62.77 KB 10.06.2022 09:53:24
Zadávací dokumentace 243.09 KB 10.06.2022 09:53:24


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 211.25 KB 11.07.2022 14:24:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data