DODÁVKA SILNIČNÍCH SMĚROVÝCH SLOUPKŮ 2022 - část 2
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA SILNIČNÍCH SMĚROVÝCH SLOUPKŮ 2022 - část 2
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000019
Evidenční číslo VZ
Z22526
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.06.2022 13:19:33
Lhůta pro podání nabídek
17.06.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku silničních směrových sloupků a příslušenství pro potřeby Zadavatele s jediným účastníkem, jehož nabídka bude ve výběrovém řízení hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/25865/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky 261.46 KB 14.06.2022 13:19:33
Příloha č.1_Závazný návrh kupní smlouvy 111.00 KB 14.06.2022 13:19:33
Příloha č.2_Vzor čestného prohlášení 42.63 KB 14.06.2022 13:19:33
Příloha č.3_Vzor krycího listu nabídky 58.00 KB 14.06.2022 13:19:33
Příloha č.4_Položkový rozpočet 23.08 KB 14.06.2022 13:19:33
Příloha č. 5_Vzor poddodavatelského plnění 124.08 KB 14.06.2022 13:19:33
Příloha č.6_Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 20.00 KB 14.06.2022 13:19:33


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele 121.66 KB 27.06.2022 10:15:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data