„Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) – Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná“
Obec Oborná

Informace

Název veřejné zakázky
„Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) – Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná“
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.06.2022 12:41:53
Lhůta pro podání nabídek
20.07.2022 16:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace v Oborné spočívající v obnově povrchu
místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
753 744.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Obec Oborná
Oborná 80/
79201, Oborná
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Obecní úřad Oborná
Kontaktní údaje
Anna Fischerová
Telefon: 554716722
E-mail: starosta@oborna.eu
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Oborná
IČO
00846520
DIČ
-
Poštovní adresa
Oborná 80/
792 01, Oborná
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-025381
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00846520

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 292.59 KB 16.06.2022 13:28:27
Zadávací_dokumentace 393.14 KB 16.06.2022 13:28:43
Krycí list nabídky 53.50 KB 16.06.2022 13:30:58
Smlouva o dílo 52.00 KB 16.06.2022 13:31:31
Obchodní podmínky 101.00 KB 16.06.2022 13:31:53
Čestné prohlášení 42.50 KB 16.06.2022 13:32:11
Položkový rozpočet 78.31 KB 16.06.2022 13:32:26
Technická zpráva 1.20 MB 16.06.2022 13:33:00
Technická zpráva 1.20 MB 16.06.2022 13:33:04
Situace širších vztahů 2.36 MB 16.06.2022 13:34:17
Situace 1.15 MB 16.06.2022 13:34:36
Vzorové příčné řezy 619.31 KB 16.06.2022 13:35:10
Podélný profil 365.39 KB 16.06.2022 13:35:34
Doklady 2.89 MB 16.06.2022 13:36:19
Fotodokumentace 3.06 MB 16.06.2022 13:36:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data