Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Liberec
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou, Dodávka asfaltové směsi pro oblast Liberec
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000020
Evidenční číslo VZ
Z22037, Z22532, Z225
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.06.2022 19:22:10
Lhůta pro podání nabídek
27.06.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou průmyslové dodávky asfaltové směsi typu ACO 8 pro souvislou údržbu povrchu vozovek ručním zpracováním. Kvalita asfaltové směsi a výrobní postupy pro výrobu asfaltové směsi musí splňovat normu ČSN EN 13108-1 a normu ČSN 73 6121, druh asfaltového pojiva pro směsi ACO 8 je stanoven na 70/100, resp. 50/70. Průběžné dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi zadavatelem v provozovně vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky není dodání asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky. Zadavatel zajištuje dopravu směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky vlastní dopravou, za použití techniky
v jeho režii. Podrobně jsou podmínky dodávek specifikovány v zadávacích podmínkách a jejich přílohách.

Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části ve smyslu § 35 a 101 ZZVZ, podle jednotlivých oblastí, pro které má být asfaltová směs dodávána. Účastníci výběrového řízení jsou oprávněni podat nabídku na všechny nebo jen některé části nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Při výběru dodavatele pro jednotlivé části bude zadavatel postupovat odděleně podle kritérií hodnocení uvedených pro jednotlivé části. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření samostatné kupní smlouvy na každou část veřejné zakázky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 990 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/27075/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací podmínky a výzva k podání nabídek 327.54 KB 22.06.2022 19:22:10
Smlouva o dodávkách ACO8_Liberec 46.08 KB 22.06.2022 19:22:10
Soupis dodávek k ocenění_Liberec 12.44 KB 22.06.2022 19:22:10
Smlouva o dodávkách ACO8_Nová Ves n. N. 45.55 KB 22.06.2022 19:22:10
Soupis dodávek k ocenění_Nová Ves n. N. 12.46 KB 22.06.2022 19:22:10
Smlouva o dodávkách ACO8_Sosnová 45.38 KB 22.06.2022 19:22:10
Soupis dodávek k ocenění_Sosnová 12.44 KB 22.06.2022 19:22:10
Vzor titulního listu nabídky 24.53 KB 22.06.2022 19:22:10
Vzor profesní způsobilosti 24.67 KB 22.06.2022 19:22:10
Vzor seznamu poddodavatelského plnění 21.71 KB 22.06.2022 19:22:10
Požadavky na el. komunikaci 124.79 KB 22.06.2022 19:22:10


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek_Sosnová 228.32 KB 27.06.2022 11:21:38
Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek_Nová Ves nad Nisou 212.33 KB 27.06.2022 11:22:02
Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek_Liberec 235.20 KB 27.06.2022 11:22:20
Rozhodnutí o výběru dodavatele_část Sosnová 125.90 KB 27.06.2022 13:33:04
Rozhodnutí o výběru dodavatele_část Nová Ves n. N. 124.54 KB 27.06.2022 13:33:20
Rozhodnutí o výběru dodavatele_část Liberec 122.18 KB 27.06.2022 13:33:35


1. část - Část 1 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová

Název časti
Část 1 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Sosnová
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Část 2 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou

Název časti
Část 2 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Nová Ves nad Nisou
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. část - Část 3 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Liberec

Název časti
Část 3 Dodávka asfaltové směsi pro oblast Liberec
Stav části
3
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty