PD - Výměna betonového žlabu
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Výměna betonového žlabu
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000061
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.07.2022 07:29:49
Lhůta pro podání nabídek
22.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „PD – Výměna betonového žlabu“ v Areálu ul. Vítkovická.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/29190/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení základní způsobilost 22.13 KB 29.07.2022 07:29:49
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 387.04 KB 29.07.2022 07:29:49
Příloha č. 3 ZD - Situace Areál ul. Vítkovická 1.29 MB 29.07.2022 07:29:49
Příloha č. 4 ZD - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a k sankcím 94.53 KB 29.07.2022 07:29:49
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.00 KB 29.07.2022 07:29:49
Zadávací dokumentace - PD - Výměna betonového žlabu 972.47 KB 29.07.2022 07:29:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data