Obnova skiaskopicko-skiagrafického kompletu s C-ramenem v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova skiaskopicko-skiagrafického kompletu s C-ramenem v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000009
Evidenční číslo VZ
Z2022-030783
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.08.2022 16:04:13
Lhůta pro podání nabídek
05.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového skiaskopicko-skiagrafického kompletu s C-ramenem na oddělení RDG v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Současně je součástí předmětu zakázky také demontáž a odvoz stávajícího skiagrafického přístroje (které dodávkou nového bude zadavatelem vyřazeno z klinického provozu), předinstalační příprava pracoviště a technologický rozvaděč.

Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku přístroje s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci včetně předinstalační přípravy pracoviště v místě instalace, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „ZZP“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Předmět zakázky také dále zahrnuje provádění pozáručního servisu po dobu 8 let od uplynutí záruční lhůty.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
24 020 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

DiS. Petra Pýchová
petra.pychova@competconsult.cz
+420 724365227
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/29257/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

DiS. Petra Pýchová
petra.pychova@competconsult.cz
+420 724365227
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací podmínky 524.83 KB 01.08.2022 16:04:13
Příloha č. 1 ZD 23.25 KB 01.08.2022 16:04:13
Příloha č. 2 ZD 68.22 KB 01.08.2022 16:04:13
Příloha č. 3 ZD 42.50 KB 01.08.2022 16:04:13
Příloha č. 4 ZD 295.50 KB 01.08.2022 16:04:13
Příloha č. 5 ZD 142.00 KB 01.08.2022 16:04:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data