Silnice II/283 Bořkov - Košťálov, rekonstrukce silnice
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice II/283 Bořkov - Košťálov, rekonstrukce silnice
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000005
Evidenční číslo VZ
09/2022
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.08.2022 11:10:05
Lhůta pro podání nabídek
18.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 526 850.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/29260/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a ZD 428.52 KB 02.08.2022 11:10:05
Příloha č. 1 - Specifikace akce 7.66 MB 02.08.2022 11:10:05
Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy 82.90 KB 02.08.2022 11:10:05
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení kvalifikace 35.55 KB 02.08.2022 11:10:05
Příloha č. 4 - Rekapitulace nákladů 15.92 KB 02.08.2022 11:10:05
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů 17.17 KB 02.08.2022 11:10:05
Příloha č. 6 - Autorizované osoby 19.97 KB 02.08.2022 11:10:05
Příloha č. 7 - Vzor krycího listu 21.86 KB 02.08.2022 11:10:05
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 199.53 KB 02.08.2022 11:10:05


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 208.67 KB 16.03.2023 11:39:14


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 209.90 KB 21.12.2023 12:12:10


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění smlouvy 43.29 KB 30.11.2023 10:31:00
Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 43.39 KB 20.02.2024 11:39:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data