Bohuslavice - oprava místní komunikace Zákostelí
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Bohuslavice - oprava místní komunikace Zákostelí
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000027
Evidenční číslo VZ
16087/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.08.2022 13:57:23
Lhůta pro podání nabídek
24.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je oprava vozovky na místní komunikaci v Kyjově – Bohuslavicích – lokalita Zákostelí, zejména dorovnání nerovností, očištění krajnice, výšková úprava poklopů, nástřik a pokládka nového asfaltového povrchu.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v situačním plánku (příloha č. 1 Výzvy) a ve výkazu výměr (příloha č. 2 Výzvy), které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30014/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.10.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky - Bohuslavice - oprava místní komunikace Zákostelí 424.32 KB 16.08.2022 13:57:23
Příloha č. 1_Situační plánek 783.18 KB 16.08.2022 13:57:23
Příloha č. 2_Výkaz výměr 87.50 KB 16.08.2022 13:57:23
Příloha č. 3_Návrh smlouvy o dílo 133.50 KB 16.08.2022 13:57:23
Příloha č. 4_Česté prohlášení 74.83 KB 16.08.2022 13:57:23
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 16.08.2022 13:57:23


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_BOHUSLAVICE_OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZÁKOSTELÍ 321.13 KB 17.08.2022 11:02:23


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo - Bohuslavice - oprava MK Zákostelí 1.78 MB 10.10.2022 13:54:55


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - Bohuslavice - oprava místní komunikace Zákostelí 313.48 KB 29.08.2022 09:03:45


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen Česká republika Ne 1 179 747,00 bez DPH
1 427 494,00 s DPH
Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o. 26913216 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG a.s. 60838744 1 179 747,00 bez DPH
1 427 494,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH