PD - Areál tramvaje Poruba - VZT - Šatny
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Areál tramvaje Poruba - VZT - Šatny
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000065
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.08.2022 07:55:57
Lhůta pro podání nabídek
12.09.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „PD – Areál tramvaje Poruba – VZT – Šatny“, v Hale vozovny.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30101/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení základní způsobilost 22.18 KB 17.08.2022 07:55:57
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 387.46 KB 17.08.2022 07:55:57
Příloha č. 3 ZD - Půdorys objektu 87.48 KB 17.08.2022 07:55:57
Příloha č. 4 ZD - Seznam významných zakázek 84.80 KB 17.08.2022 07:55:57
Příloha č. 5 ZD - ČP o neexistenci střetu zájmů 94.44 KB 17.08.2022 07:55:57
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.01 KB 17.08.2022 07:55:57
Zadávací dokumentace "PD - Areál tramvaje Poruba - VZT - Šatny" 978.19 KB 17.08.2022 07:55:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data