Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava - II.
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava - II.
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000012
Evidenční číslo VZ
S-SLE/34521/22
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.08.2022 17:25:49
Lhůta pro podání nabídek
30.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných v již zavedeném DNS budou opravy a modernizace budov v majetku statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, kdy se jedná o bytové domy (objekty k bydlení) a o objekty občanské vybavenosti (budovy úřadu, kulturní domy, domy s pečovatelskou službou, školská zařízení, domy s nebytovými prostory, hasičské zbrojnice, smuteční a obřadní síně).
Druh zadávacího řízení
Nákup v dynamickém nákupním systému
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
75 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30073/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na kategorie
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ano
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Žádost o účast 21.02 KB 25.08.2022 17:25:49
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 16.91 KB 25.08.2022 17:25:49
Seznam poskytnutých stavebních prací 51.50 KB 25.08.2022 17:25:49
Seznam poddodavatelů určených pro kvalifikaci 93.80 KB 25.08.2022 17:25:49
Smlouva o dílo 119.24 KB 25.08.2022 17:25:49
Požadavky na elektronickou komunikaci 146.32 KB 25.08.2022 17:25:49
Zadávací dokumentace 466.08 KB 25.08.2022 17:25:49


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 286.46 KB 01.09.2022 08:08:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data