Oprava cesty z Hradiště ke staré vodárně - PD
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava cesty z Hradiště ke staré vodárně - PD
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000055
Evidenční číslo VZ
VZ-2022-072-SVO-ITS
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.08.2022 14:56:16
Lhůta pro podání nabídek
12.09.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu na opravu lesní serpentinové cesty vedoucí z příměstské části Hradiště ke vstupu do Gránického údolí u staré vodárny na pozemcích parc. č. 813/2, 208/4 a 204/1 vše v k. ú. Znojmo - Hradiště. Navržené řešení musí respektovat přírodní charakter území (povrch přírodního charakteru) a musí v co největší možné míře řešit odtok dešťových vod z povrchu cesty. Součástí díla je i zaměření prostoru vítězným uchazečem dle svých potřeb, projednání se zadavatelem a relevantními dotčenými orgány státní správy, zejména Správou NP Podyjí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
350 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30657/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva 29.83 KB 29.08.2022 14:56:16
Krycí list nabídky 43.00 KB 29.08.2022 14:56:16
Čestné prohlášeni o splnění základní způsobilosti 31.50 KB 29.08.2022 14:56:16
Návrh smlouvy 95.00 KB 29.08.2022 14:56:16
JOSEPHINE návod účastníka 949.02 KB 29.08.2022 14:56:16
JOSEPHINE Technické nároky 364.02 KB 29.08.2022 14:56:16
Etický kodex 577.59 KB 29.08.2022 14:56:16
Doplnění 769.86 KB 29.08.2022 14:56:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data