Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky - Znojmo I. etapa
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky - Znojmo I. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000056
Evidenční číslo VZ
VZ-2022-070-JAN-ITS
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.08.2022 08:37:38
Lhůta pro podání nabídek
08.09.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
V I. etapě jsou zahrnuty stavební práce spočívající ve vytvoření zpevněné plochy pro ledové kluziště a vybudování provozní jámy pro technologii, včetně dodávky a montáže technologie samotné.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 992 178.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Michal Jančík
michal.jancik@muznojmo.cz
+420 515216302
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30667/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Michal Jančík
michal.jancik@muznojmo.cz
+420 515216302
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.10.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
1.výzva 73.00 KB 30.08.2022 08:37:38
2.krycí list nabídky 42.50 KB 30.08.2022 08:37:38
3.čestné prohlášení 27.50 KB 30.08.2022 08:37:38
4.smlouva o dílo 119.50 KB 30.08.2022 08:37:38
5.zkrácený návod účastník 949.02 KB 30.08.2022 08:37:38
6.technické nároky 364.02 KB 30.08.2022 08:37:38
7.zadání 2.39 MB 30.08.2022 08:37:38
8.etický kodex 577.59 KB 30.08.2022 08:37:38


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SOD + PŘÍLOHY 4.68 MB 03.10.2022 11:25:05
dodatek č.1 ke SoD 415.93 KB 04.01.2023 14:22:09
dodatek č.2 ke SoD 1.48 MB 23.02.2023 13:51:08


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
H+H TECHNIKA, spol. s r.o. 49436686 Zařazen Česká republika Ne 5 219 550,00 bez DPH
6 315 655,50 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data