Nákup kolového nakladače
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup kolového nakladače
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000028
Evidenční číslo VZ
Z22023
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.08.2022 17:33:49
Lhůta pro podání nabídek
09.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka kolového nakladače, jehož bližší specifikaci a vymezení technických požadavků obsahuje příloha č. 1 závazného návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy – Tabulka technické specifikace a požadavků (dále jen „Nakladač“), včetně veškerého příslušenství. Součástí předmětu zakázky je rovněž poskytnutí záručních servisních služeb Nakladače a školení 1 osoby určené Zadavatelem k obsluze Nakladače.
Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování pravidelných servisních prohlídek Nakladače dle čl. 8.6 a 8.7 závazného návrhu Smlouvy. Tyto služby budou hrazeny dle ceny uvedené dodavatelem v oceněné příloze č. 2 závazného návrhu Smlouvy.
Předmět Zakázky bude plněn v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména se závazným návrhem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30739/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423450
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.09.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 157.28 KB 30.08.2022 17:33:49
Příloha 1 ZD - závazný návrh smlouvy 72.33 KB 30.08.2022 17:33:49
Příloha 5 ZD - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.92 KB 30.08.2022 17:33:49
Příloha 1 smlouvy - Technická specifikace 14.77 KB 30.08.2022 17:33:49
Příloha 2 smlouvy - Cenový přehled záručních servisních prohlídek 3.94 KB 30.08.2022 17:33:49


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 7.44 MB 11.11.2022 12:31:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
AUTO TRANS spol. s r.o. 60914653 Zařazen Česká republika Ne 1 842 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AUTO TRANS spol. s r.o. 60914653